Skip to content

RTG

Goldenmed Oddział Warszawa

BADANIE RENTGENOWSKIE (RTG)

Badanie rentgenowskie to najstarszy rodzaj badania obrazowego. Wykorzystuje promieniowanie X. Podczas badania pacjent znajduje się przed lampą rentgenowską, która emituje promieniowanie. Przechodząc przez ciało jego cząsteczki, są wychwytywane (pochłaniane) w różnym stopniu. Cząsteczki, które nie zostały pochłonięte trafiają na detektor, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie obrazu diagnostycznego. Badanie to nie powinno być wykonywane u ciężarnych. W sposób szczególny wykorzystywane jest w ortopedii – schorzenia i urazy układu ruchu, w stomatologii i ocenie stanu tkanki płucnej – w nowotworze płuca, zapaleniu płuc, schorzeniach zawodowych. Badanie RTG wykonywane jest tylko na podstawie skierowania.