Skip to content

Holter EKG

Goldenmed Oddział Warszawa

holter
Kardiolodzy pracujący w Goldenmed, to doceniani specjaliści w swojej dziedzinie. Bardzo często lepszą alternatywą dla konwencjonalnego badania EKG jest metoda Holtera.

Holter EKG polega na monitorowaniu czynności elektrycznej mięśnia sercowego. Różni się od zwykłej formy tego badania długością jego przeprowadzania. W przypadku zwykłego EKG, trwającego zazwyczaj kilka minut, nie zawsze udaje się poprawnie zdiagnozować ewentualne schorzenia. Metoda Holtera polega na 24-godzinnym monitorowaniu pacjenta za pomocą specjalnej przenośnej aparatury. Do klatki piersiowej przykleja się (zazwyczaj) trzy zbierające informacje elektrody. Monitorując całodobową aktywność mięśnia sercowego, specjalista z Goldenmed będzie mógł z większa precyzją zdiagnozować chorobę i odpowiednio wcześnie jej zapobiec. Sama aparatura wykorzystywana do przeprowadzenia badania jest mała i ma nie sprawiać dyskomfortu w ciągu dnia, wprost przeciwnie –pacjent powinien wykonywać te same aktywności co zawsze, ponieważ czasem to właśnie wtedy, a nie w stanie spoczynku, ujawniają się różne nieprawidłowości. Podczas badania należy prowadzić dziennik, w którym będą zapisywane wszystkie dolegliwości i działania, przy których one wystąpiły, oraz wszystkie lekarstwa, jakie były zażywane w trakcie pomiaru.

Szczególnie badaniem Holterem powinny zainteresować się osoby:
  • po 45 roku życia z ryzykiem chorób serca,
  • odczuwające ból w klatce piersiowej i duszności,
  • odczuwające kołatanie serca w klatce piersiowej,
  • złe samopoczucie, omdlenia.

Holter EKG bada podstawową częstość pracy serca, a także jego ułożenie w klatce piersiowej i pogrubienie ściany mięśnia sercowego. Pozwala dowiedzieć się, czy wyżej wymienione objawy są efektem zaburzeń rytmu serca. Dzięki tej metodzie można też sprawdzić poprawność funkcjonowania rozrusznika serca, a także wykryć już przebyte przez pacjenta schorzenia (np. mikrozawały). Badanie Holter EKG jest bezbolesne i nieinwazyjne, a jednocześnie bardzo przydatne przy wykrywaniu arytmii, które są niemożliwe do zdiagnozowania za pomocą zwykłego EKG. W trakcie przeprowadzania pomiaru należy zachować ostrożność i nie manipulować przy urządzeniu. Pacjent powinien też powstrzymać się od brania prysznica, a także używania koców i poduszek elektrycznych. Nie wskazane jest również używanie telefonów komórkowych w pobliżu aparatu pomiarowego, ponieważ wysyłane przez nie sygnały elektromagnetyczne mogą zaburzyć wynik badania.

Po zebraniu danych, zapis z urządzenia jest analizowany przez lekarza Goldenmed z uwzględnieniem informacji z dziennika pacjenta. Dzięki zastosowaniu tego badania nasz specjalista będzie mógł postawić precyzyjną i pomocną diagnozę, a w przypadku takiej potrzeby skierować na dalsze leczenie.

Badanie Holter EKG jest nowoczesną metodą a wykonując je w klinice Goldenmed możemy być pewni, że będzie ono wyjątkowo dokładne, a nasze zdrowie znajduje się w rękach najlepszych specjalistów.