Skip to content

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Goldenmed

INSTRUKCJA SKŁADANIA E-DEKLARACJI

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjenci mogą korzystać z usług lekarza internisty, lekarza pediatry, pielęgniarki i położnej po wcześniejszym złożeniu deklaracji wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położnej.
Złożenie deklaracji uprawnia do korzystania z usług w Centrum Medycznym Goldenmed w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1800.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Deklaracje wyboru lekarza POZ można złożyć w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNEJ

Krok 1
Wchodzimy na stronę https://pacjent.gov.pl/
Krok 2
W prawym, górnym rogu klikamy przycisk „Zaloguj się”
Krok 3
Logujemy się do systemu (jeśli nie mamy konta, sprawdzamy jak je założyć)
Krok 4
Z paska zakładek wybieramy „Moje konto
Krok 5
W zakładce tej szukamy tytułu „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)"
Krok 6
Klikamy wypełnij deklaracje
Krok 7
Po pojawieniu się możliwości wypełnienia trzech e-deklaracji, zaczynamy od wyboru lekarza POZ – w polu „Lekarz” klikamy wypełnij e-deklaracje (Ważne! Pamiętaj aby wybrać lekarza, pielęgniarkę środowiskową oraz w przypadku kobiet położną w celu kompleksowej opieki medycznej)
Krok 8
Sprawdzamy i uzupełniamy swoje dane (imię i nazwisko, PESEL, adres).
Krok 9
Wybieramy placówkę! (ważne jest, aby wpisać dokładną ulicę placówki – Województwo: MAZOWIECKIE, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Odkryta
Placówka: INWEST MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - (PORADNIA LEKARZA POZ)
Lekarz: Stanisław Orłowski (osoby dorosły)
Lekarz: Anna Jędrzejczak (dzieci i młodzież do 18 roku życia)


Placówka: INWEST MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - (GABINET PIELĘGNIARKI POZ)
Pielęgniarka: Natalia Zych


Placówka: INWEST MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - (GABINET POŁOŻNEJ POZ)
Położna: Jolanta Baranowska lub Ewelina Wister
Krok 10
Po wypełnieniu wszystkich pól, klikamy po prawej stronie „Podpisz e-deklaracje”
Krok 11
Deklaracja zostanie podpisana za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
Krok 12
Teraz już możesz korzystać z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Centrum Medycznym Goldenmed!

Informujemy, iż deklaracje złożone w formie elektronicznej mają taką samą moc, co złożone w postaci papierowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art.10 deklaracja wyboru:

„Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 12, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”:
1) w postaci papierowej;
2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3) złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730 i 1590).”

Do pobrania:
Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w formie papierowej