d
c

INHALACJE AMSA

Goldenmed

Leczenia upośledzonej drożności trąbki słuchowej, chorób ucha środkowego, trąbki Eustachiusza oraz zatok przynosowych – inhalatorem pneumatycznym AMSA.

Inhalator AMSA wytwarza wibroaerozol – aerozol wzbogacony o energię pochodzącą z nałożenia fali akustycznej. Cząstki wibroaerozolu dzięki zwiększonej zdolności penetracyjnej i większej sedymentacji (osadzaniu) docierają do trudno dostępnych miejsc, jak np. zatoki przynosowe (gdzie aerozole klasyczne zasadniczo nie docierają). Wibroaerozol wraz z czynnym lekiem, podawany jest pod krótkotrwałym, cyklicznym nadciśnieniem. Nadciśnienie powoduje penetrację leku do ucha środkowego poprzez trąbkę słuchową Eustachiusza oraz do zatok nawet poprzez otwory o minimalnej drożności. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że penetracja leku podanego w formie wibroaerozolu wraz z nadciśnieniem jest około 100 razy skuteczniejsza niż penetracja tego samego leku podawanego w formie aerozolu. Inhalacje przy użyciu inhalatora AMSA są często alternatywą dla zabiegów operacyjnych jak np. zabiegu założenia drenów do uszu.

Inhalacja inhalatorem AMSA  polega na szczelnym umieszczeniu w otworach nosowych pacjenta specjalnych, dostosowanych do jego wieku, końcówek nosowych. Inhalator wytwarza nadciśnienie emitując w tym samym momencie sygnał informujący pacjenta o konieczności przełknięcia śliny, co powoduje otwarcie trąbek słuchowych. Nadciśnienie wytworzone przez inhalator wtłacza wibroaerozol do trąbki słuchowej i ucha środkowego. Inhalacje AMSA są nieinwazyjne i bezbolesne oraz nie wymagają specjalnego przygotowania. Mogą być wykonywane zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Leczenie inhalacje AMSA  przeprowadzone jest najczęściej w cyklach 10 dniowych (również 14 i 21 dniowych) w zależności od zaleceń lekarza. Do leczenia inhalatorem AMSA stosowane są przepisane przez lekarza leki, których rodzaj i dawka mogą być modyfikowane w trakcie cyklu leczenia.

Inhalacje nawilżające 
Innym rodzajem leczenia wykonywanym na inhalatorach AMSA są inhalacje nawilżające, wspomagające rehabilitację głosu. Wykonywane są one przy użyciu Witaminy A+E lub ACC. Inhalacje nawilżające przeprowadzane są w cyklach 5 dniowych.

Inhalacje wykonujemy tylko z wykorzystaniem naszych leków – Pulmicort, Budhezonit, Mucosolvan.

Pacjent zewnętrzny, powinien posiadać zlecenie/skierowanie od lekarza na inhalacje z konkretnym wskazaniem leku i dawkowania.

Cennik wykonania inhalacji: 

Inhalacja AMSA – pojedyncza25 zł
Inhalacja AMSA – pojedyncza (5 inhalacji) - cykl 5 dni90 zł
Inhalacja AMSA – pojedyncza (10 inhalacji) - cykl 10 dni180 zł
Inhalacja AMSA – podwójna55 zł
Inhalacja AMSA – podwójna (10 inhalacji) - cykl 5 dni200 zł
Inhalacja AMSA – podwójna (20 inhalacji) - cykl 10 dni380 zł
Inhalacja AMSA – potrójna70 zł
Inhalacja AMSA – potrójna (15 inhalacji) - cykl 5 dni300 zł