Skip to content

PROJEKTY DOFINANSOWANIE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Centrum Medyczne Goldenmed zatrudni specjalistę w zakresie pediatrii do opracowania materiałów informacyjno-edukacyjnych, służących do zamieszczenia na platformie edukacyjnej, dla rodziców uczestników projektu „Wady kręgosłupa wśród dzieci – działania na rzecz poprawy stanu zdrowia młodych mieszkańców województwa mazowieckiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin wykonania zlecenia: wrzesień 2021

 

PEDIATRA

Szczegółowy zakres czynności:
– opracowanie materiałów merytorycznych w 3 częściach do zamieszczenia na platformie edukacyjnej na tematy związane z chorobami kręgosłupa;
– każda z części powinna trwać ok. 45 minut i zawierać pre-test i post-test wiedzy  (5 pytań pre-test i 5 pytań post-test);
– przygotowane materiały powinny być atrakcyjne dla uczestnika, opracowane  w formie filmów, prezentacji, wykładów etc.; w tym z udziałem Wykonawcy;
– na opracowanie każdej z części przewidziane jest 10 godzin pracy;
– materiały opracowywane będą w ścisłej współpracy z Zamawiającym, przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu konspekt, zawierający najważniejsze kwestie, które będą poruszane w poszczególnych częściach zamówienia.

Wymagania: tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie Pediatrii, aktualne prawo wykonywania zawodu.

Wszystkie zainteresowane współpracą osoby proszone są o przesłanie ofert, zawierającej kwotę brutto za godzinę pracy wraz z CV i dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań (kopia dyplomu, prawo wykonywania zawodu) na adres e-mail: karolina.weiss@goldenmed.pl do dnia 27.08.2021r. Informujemy, iż wybrane zostaną oferty najkorzystniejsze cenowo.