Skip to content

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Tytuł projektu: Wady kręgosłupa wśród dzieci – działania na rzecz poprawy stanu zdrowia młodych mieszkańców województwa mazowieckiego

OPIS PROJEKTU

Wady kręgosłupa to powszechny problem wśród dzisiejszej młodzieży i dzieci. Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku uniknąć poważnych schorzeń kręgosłupa i zapewnić mu zdrowie na wiele lat, musisz wcześnie zadbać o profilaktykę i leczenie. Teraz masz okazję, żeby wziąć udział w programie, w którym Twojemu dziecku pomogą specjaliści!

Wady kręgosłupa u dzieci są najczęściej następstwem długiego i częstego utrzymywania złej postawy. Ich przyczyn jest kilka; dzieci muszą nosić ciężkie plecaki już od najmłodszych lat, którymi często obciążają bardziej jedną stronę ciała, coraz częściej również przesiadują w pozycji zgarbionej – czy to w szkolnej ławce, czy przed komputerem. Zła postawa może prowadzić do wielu późniejszych schorzeń, takich jak: skolioza, kifoza czy lordoza, okrągłe plecy, płaskostopie, koślawe kolana czy zwiększenie ruchomości kręgów.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku (6-12 lat) wczesnoszkolnym w zakresie chorób kręgosłupa. Głównymi jego odbiorcami są uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej, uczęszczające do placówek na terenie dzielnic Warszawy: Targówka i Białołęki.

Nieodpłatnym wsparciem organizowanym przez Goldenmed we współpracy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie, zostanie objętych 180 dzieci z chorobami kręgosłupa, którzy w ciągu 9 miesięcy (2 razy w tygodniu) poddani zostaną zajęciom terapeutycznym z udziałem fizjoterapeuty. Organizowane będą zajęcia indywidualne oraz zespołowe na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej.

Jednocześnie zorganizowane zostaną działania informacyjno – edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie oraz personelu medycznego i szkolnego w zakresie chorób kręgosłupa.

Wartość projektu: 998 612,50 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2023

Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Działanie: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

REALIZACJA

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Lider projektu: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Partner:
Inwest Med. Sp. z o.o. – Centrum Medyczne Goldenmed, ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa

ZAPISY

tel.: 798 738 014 (poniedziałek – piątek: 11:00-17:00)
e-mail: kontakt@goldenmed.pl

Nie czekaj – liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zmarnuj okazji!

Informacje dotyczące realizacji programu w czasie pandemii COVID-19

Wszystkie działania zostaną dostosowane do obowiązujących wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia w związku z pandemią COVID-19. Planowane jest m.in. uruchomienie platformy e-learningowej, na której zamieszczone zostaną materiały edukacyjne dla personelu szkolnego i rodziców uczniów biorących udział w projektach, a zajęcia dla dzieci odbywać się będą w małych grupach lub indywidualnie, w miarę możliwości część z nich prowadzona będzie na świeżym powietrzu.