Skip to content

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Tytuł projektu: Otyłość wśród dzieci – działania na rzecz poprawy stanu zdrowia młodych mieszkańców województwa mazowieckiego

OPIS PROJEKTU

Otyłość to problem dotykający coraz więcej dzieci. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, jednak najważniejsze z nich to dotykające maluchów uzależnienia. Uzależnionym można być nie tylko od papierosów czy alkoholu, ale również od cukru i gier komputerowych. Oczywiście nie oznacza to, że słodycze czy gry są jednoznacznie złe. Bardzo źle jest jednak wtedy, gdy przyzwyczajenia naszego dziecka zaczynają się wymykać spod kontroli.

Wczesna otyłość szybko prowadzi do wielu problemów ogólnoustrojowych, między innymi otłuszczenia narządów, dalszego spowolnienia metabolizmu, cukrzycy typu 2 czy przerostu lewej komory serca, co z kolei powodować może poważne problemy z układem krwionośnym.

Otyłość to jednak nie tylko problemy fizyczno-gastrologiczne. Nie możemy udawać, że nie istnieje problem ostracyzmu, odrzucania przez rówieśników dzieci z nadwagą. To z kolei prowadzić może do poważnych problemów o podłożu psychologicznym, które ciągnąć będą się za dzieckiem przez długi czas. Oczywiście – nadwaga naszego dziecka nie zawsze musi wywodzić się ze złych nawyków żywieniowych i braku ruchu. Istnieje szereg czynników genetycznych, które mogą przyczyniać się do zaburzenia homeostazy energetycznej organizmu, a w konsekwencji – patologicznego gromadzenia się tkanki tłuszczowej. Ważne jest jednak, by prawidłowo określić problem i w porę pomóc nieświadomemu konsekwencji dziecku.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku (6-12 lat) wczesnoszkolnym w zakresie otyłości. Głównymi odbiorcami są dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej, uczęszczające do placówek na terenie dzielnic Warszawy: Targówka i Białołęki.

Nieodpłatnym wsparciem organizowanym przez Goldenmed we współpracy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie, zostanie objętych 180 dzieci, u których zdiagnozowana zostanie otyłość. W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy przez 9 miesięcy (2 razy w tygodniu) będą brali udział w zajęciach ruchowych, a także będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad dietetycznych oraz badań lekarskich, w tym m.in. u lekarza pediatry, fizjoterapeuty czy gastroenterologa.

Wartość projektu: 1 000 657,50 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2023

Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Działanie: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

REALIZACJA

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Lider projektu: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Partner:
Inwest Med. Sp. z o.o. – Centrum Medyczne Goldenmed, ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa

ZAPISY

tel.: 798 738 014 (poniedziałek – piątek: 11:00-17:00)
e-mail: kontakt@goldenmed.pl

Nie czekaj – liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zmarnuj okazji!

Informacje dotyczące realizacji programu w czasie pandemii COVID-19

Wszystkie działania zostaną dostosowane do obowiązujących wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia w związku z pandemią COVID-19. Planowane jest m.in. uruchomienie platformy e-learningowej, na której zamieszczone zostaną materiały edukacyjne dla personelu szkolnego i rodziców uczniów biorących udział w projektach, a zajęcia dla dzieci odbywać się będą w małych grupach lub indywidualnie, w miarę możliwości część z nich prowadzona będzie na świeżym powietrzu.